Het creëren van ruimtes en ontmoetingsplaatsen voor jongeren” – dit is het motto van de “diasporaguft” van de Martin Luther Bund voor 2023. Het project is bestemd voor de “Evangelisch-Lutherse Kerk in Georgië en de Zuidelijke Kaukasus” (ELKG).

De Evangelisch-Lutherse Kerk in Georgië en de Zuidelijke Kaukasus (ELKG) kent, naast enkele voorbeeldige sociale projecten (waaronder thuiszorg en diaconale centra), een levendig jeugdwerk, dat nu in het hele land nauwer moet worden samengebracht en behoefte heeft aan ruimte.

De volgende projecten zijn te realiseren:

Kerkuitbreiding in Rustavi

De groeiende gemeenschap in Rustavi krijgt een uitbreiding die specifiek zal worden ingezet voor kinder- en jeugdwerk. Dankzij de grote en directe toegang tot de tuin is de uitbouw ook zeer geschikt voor buurtfeesten en kinderdagen – en voor het ‘Vragencafé’. Hier kunnen Georgiërs onder het genot van een kop koffie vragen stellen over het geloof, de Bijbel en het christelijk leven en deze in een ontspannen sfeer bespreken. Het verhuren van de ruimte kan ook geld opleveren voor de gemeenschap. De gemeenschapsleden zullen de uitbreiding in principe zelf uitvoeren, waardoor alleen materiële kosten gemaakt zullen worden.
Benodigdheden: ca. 20.000 euro.

Recreatiehuis in Kvareli

Het eigen huis van de kerk in Kvareli moet grondig worden gerenoveerd. Hierdoor ontstaat een vergadercentrum dat niet alleen voor vrijetijdsactiviteiten kan worden gebruikt, maar ook voor seminars en dat in de toekomst mogelijk gastenkamers voor toeristen zal bieden. Dit opent een nieuwe kans voor de kerk om haar eigen financiële middelen te verwerven.
Noodzaak voor de eerste stap: 20.000 euro.

Een speciale kerkbus

Met een eigen kerkbus met 20 zitplaatsen kunnen vrijetijdsactiviteiten en gemeenschapsuitjes gemakkelijker en goedkoper worden uitgevoerd. De bus kan worden verhuurd gedurende de tijd dat deze niet door de kerk wordt gebruikt, waardoor er werk ontstaat voor één of meerdere chauffeurs. Dit opent extra inkomstenmogelijkheden voor de kerk.
Benodigdheden voor een eenvoudige bus: ca. 22.000 euro.

U kunt uw donatie overmaken aan de Luther Stichting NL25 INGB 0002 6509 68 o.v.v Georgië.

Uiteraard continueert de Luther Stichting/Martin Luther Bund de actie voeren voor rechtstreekse steun aan Oekraïne met inschakeling van de lutherse kerken aldaar en in de aangrenzende landen.

Ook het Nederlands Luthers Genootschap/Lutheran World Service blijft actie voeren voor Oekraïne alsmede voor Syrië, de honger in Africa en het Augusta Victoria Hospitaal in Jeruzalem via NL28 INGB 0000 0433 60 gaarne vermelden waarvoor uw donatie bestemd is.